Uppsala
076-0280300

Upplägget bygger på en kombination av utrustning och sändning. Målet är att utrusta er som team för att ni ska kunna utrusta andra under året på GO! Vi ser styrkan i en kombination av att både få fördjupning och tid för reflektion, men också praktisk träning och coachning. Under året kommer ni som team ges stort utrymme att få ge vidare in i rörelsen – i Sverige på besök i ungdomsgrupper/konferenser/läger OCH genom praktik i Reach utifrån era gåvor och intressen.

Undervisningen sker två förmiddagar i veckan. Träningen sker både i klassrumsmiljön men också i form av outreachs, teamresor ut i landet – där ni får handledning och träning. Sändningen innebär både resor ut i landet men också arbete med rörelsen och organisationen. Som teamare kommer du få konkreta uppdrag, som att; planera events, jobba med media, kontakt med grupper, montring m.m. – betjäna rörelsen helt enkelt utifrån de gåvor och intressen som just du har.

GO: ”Utrustar och sänder team som får inspirera, aktivera och sända ungdomar i Sverige att leva ut evangeliet med ord, handling och kraft i sin värld.” 

Målet med GO är att…

…utrusta och träna lärjungar som tränar lärjungar som delar evangeliet i ord, handling och kraft

…sända team ut i Sverige till ungdomsgrupper/konferenser/läger för att inspirera och träna ungdomar i evangelisation

…genom delaktighet i Reach, utifrån teamarnas gåvor och intressen, betjäna och inspirera ungdomar i Sverige att leva ut sin tro 

…genom reflektion, egenstudie och undervisning fördjupa förståelsen av vad det innebär att vara sänd med evangeliet – som individ och som kyrka.

…ge tid att rota och förankra i sin identiteten som Guds älskade barn

…träna och utrusta pionjärer och världsförändrare

…aktivering i Andens gåvor för att betjäning 

Viktiga grundvärderingar:

Respekt för ekumeniska olikheter gällande tradition och teologi. Det innebär att vi genom GO inte tar ställning i olika signifikanta trosfrågor där förståelsen skiljs åt mellan olika traditioner. Vi vill också kultivera en kultur på teamskolan där olika uttrycksätt får plats och respekteras.

Vi tror att bibeln är Guds ord och grundläggande för att förstå det kristna livet.  Det innebär att vi i undervisning och träning tar vår utgångspunkt i bibelns texter för att förstå och processa vad det innebär att vara kristen och följa Jesus.

Vi tror på den lokala församlingen:  Det innebär att allt vi gör och verkar inom GO sker inom lokala församlingar och syftar till att välsigna och styrka församlingar. Det långsiktiga målet är att med GO utrusta individer som betjänar sina lokala sammanhang utifrån sina gåvor i evangelisation. Under året har deltagare på GO kontinuerlig kontakt med mentor i hemförsamlingen. 

Vi tror på Andens gåvor: Vi tror att Andens gåvor finns för att uppmuntra, styrka och bygga upp oss som tror. Vi bejakar dessa gåvor, men sätter vikt vid att de används med varsamhet, kärlek och vishet.

Vi bejakar en personlig trosvandring och egen reflektion: Genom GO är vår målsättning att ge redskap och verktyg för att utrusta teamare att med dessa göra egna reflektioner och dra egna slutsatser.