Uppsala
076-0280300

TRÄNING & AKTIVERING: Genom GO kommer ni att tillsammans som team bli tränade och aktiverade på olika områden – målet är att du och ni som team ska få växa, bli trygga med och frimodiga i att leva ut olika delar i det kristna livet. Träningen kommer att ske främst inom evangelisation, men också på områden som Andens gåvor, ledarskap m.m. Aktiveringen sker både i trygga miljöer innanför kyrkans väggar, men mycket av träningen kommer att ske utanför kyrkans väggar. Tillsammans med någon som vuxit lite längre kommer ni få praktisk träning och coachning och få chans att ta nya steg och få växa i hur just du kan leva ut det. Träningen sker som en naturlig del av skolan, veckovis 3ggr/vecka + teamresor (ca 2ggr/månad). Den veckovisa träningen består av två gemensamma pass och ett valbart pass. 

Målet med träningen är att…

...teori ska bli praktik och en naturlig och självklar del av livet

…erbjuda trygga sammanhang för växt genom coachning och aktivering

…träna lärjungar som i sin tur kan träna och aktivera andra lärjungar

GEMENSAM TRÄNING

Varje dag går ni ut som team för att växa och kultivera en Jesuslivstil med under & tecken, betjäning och evangelieberättande som kännetecken. Ni får träning och handledning av någon som gått före. Varje vecka har ni dessutom två fördjupningspass där ni tillsammans som team får träning & coachning. Målet är att NI ska bli utrustade i för att ni ska kunna utrusta & aktivera ANDRA genom teamresor, coachning, mediaproduktion m.m. 

TRÄNING PÅ…

Betjänande livsstilDu kommer få bli tränad i en betjänande, utgivande, Jesuslik livstil: att i praktisk handling visa på Guds kärlek.

Övernaturlig livstil: Jesu liv och tjänst präglades av under & tecken – överallt där Jesus gick fram blev sjuka helande och många fick tecken på Gud på olika övernaturliga sätt! Genom GO kommer du bli aktiverad i en övernaturlig livstil där det kommer bli naturligt att betjäna människor i bön, profetiska ord, kunskapens ord, helande m.m. oavsett var du är.

Evangelieberättande: Genom GO kommer du både få möjlighet att fördjupa din tro och att kunna dela den vidare på ett tydligt sätt. På olika sätt kommer du bli tränad och få tid att växa i att dela din tro, så att det blir en naturlig del av vardagen.

MEN OCKSÅ PÅ…

Ledarskap: Genom GO kommer ni på olika möjliga sätt vara ledare och förebilder. Denna del av träningen kommer ni att få praktisk träning i ledarskap. Målet är att ni som team och individer ska få växa i trygghet som ledare och få konkreta redskap för bra ledarskap.

Andens gåvor: Genom GO kommer ni få växa och träna er i Andens gåvor för att kunna betjäna lokala sammanhang och i evangelisation. Målet är att ni under året ska få utforska och hur gåvorna fungera för just er och att dessa ska få en naturlig plats i vardagen.

PionjärGenom GO vill vi träna er att vara pionjärer som vågar att gå före och in på okänd mark. Målet är att du ska få bli ännu tryggare och få konkreta verktyg för pionjärt arbete. Vi vill träna er att vara ledare som går dit ingen gått och som kan hjälpa andra att hänga på.

TRÄNINGSRESOR

Förutom den veckovisa träningen i Uppsala kommer även träning ske genom teamresor till olika sammanhang för att tillsammans få möjlighet att träna i en annan miljö.