Uppsala
076-0280300

ETT ÅR I TEAM. UTRUSTAD I EVANGELISATION. UTSÄND I SVERIGE: Teama ett år i Reach och bli utrustad & utsänd i Sverige. Genom GO får du tillsammans i ett team, under ett år, fördjupa dig i vad det innebär att vara ett Guds barn och ambassadörer för himlen. Ni kommer bli tränade och aktiverade i en Jesuslivsstil med under & tecken, betjäning och evangelieberättande som kännetecken. Ni kommer bli utsända i Sverige för att uppmuntra, träna och sända ungdomar att nå ut med evangeliet i sin värld. Genom Reach kommer ni få använda era gåvor & intressen för att betjäna rörelsen och se evangeliet nå och förvandla liv. Ge ett år för att Gud älskar Sveriges ungdomsvärld.

UTRUSTAD

Träning: Genom GO kommer ni bli aktiverade och tränade i evangelisation. Varje vecka kommer ni få chansen att växa i Jesuslivet med andra som längtar efter samma sak och få träning av någon som gått före. Läs mer…

Fördjupning: Genom GO kommer ni få fördjupa er i vad det innebär att vara ett Guds barn, vem Gud är, vad mission/evangelisation är, väckelsehistoria, apologetik, Andens gåvor, ledarskap, bibeltolkning m.m. Syftet är att du genom GO ska få bli ännu mer rotad i din identitet som Guds barn, vem Gud är, Guds ord och kyrkans tradition i relation till mission. Läs mer…

SÄND

En stor del av teamåret på GO kommer handla om att du genom Reach på olika sätt får inspirera, träna och sända unga i Sverige att leva ut sin tro. Som team kommer ni resa ut i Sverige och besöka ungdomsgrupper, konferenser och läger. Du kommer personligen, utifrån dina gåvor och intressen, på ett konkret sätt få stå med i riksarbetet i Reach. Varje vecka är ni som team med i riksarbetet och arbetar med mediaproduktion, planering av events, kontakt med grupper m.m.

SISTA ANMÄLAN:

Days
Hours
Minutes
Seconds

GO – Ett år i team. Bo tillsammans. Ät tillsammans. Roadtrip tillsammans. Mission tillsammans. Väx tillsammans. TEAMA!

Sista ansökan: 1 Maj 2018   Bas: Uppsala   Datum: 31 Aug – 12 Juni

GO: ”Utrustar och sänder team som får inspirera och aktivera ungdomar att i sin värld leva ut evangeliet i ord, handling och kraft”